středa 26. listopadu 2008

Izaiáš 9,5a

C G Ami F C Dmi
Neboť se nám dítě narodí, bude nám dán Syn, na jehož rameni
G7 C G G7 C
spočine vláda. Izajáš devět pátý verš A.

Naši američtí bratři to mají vymakané - prostě verše nádherně a profesionálně zhudebnili, natočili a prodávají. Je to totiž dobrý způsob, jak si děti verš zapamatují. A nemusí to být úplně jednoduchá melodie. My to tak nádherné a profesionální asi mít nebudeme, přesto se zapamatováním veršů slavíme u dětí úspěchy. Budou následovat i další...

Jan 3,16

C F C F C G
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného
C F C F C G
Syna, aby žádný, kdo v něj věří nezahynul, ale měl věčný
C G C
život. Jan 3,16