pátek 3. dubna 2009

Žalm 119,105

A Hmaj7 H7 D A
Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Svíce mým
Hmaj7 H7 D A D A
krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Žalm 119, 105

Hmaj7 - to je můj pracovní název, je to Hmi, ale prsty 234 o strunu výš

2. Timoteovi 2,22

Emi
Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. 2.

Timoteova 2,22

1. Korintským 3,11

G D A
Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který byl již
D G D A D
položen, a to je Ježíš Ježíš Kristus. 1. Korintským tři jedenáct.

Jakub 5,17-18

Eliáš - kdo to byl? No přeci člověk jako my!C F C F
Eliáš byl člověk jako my a když se horlivě modlil, aby
C F C F C F C G
nepršelo-o, aby nepršelo-o, aby ne-epršelo, na zemi nezapršelo
C F C
tři a půl roku. Když se potom modlil znovu, nebe vydalo déšť
F C G C G C
a země úrodu Jakub 5,17 až 18, 17 až 18