pondělí 3. srpna 2009

Žalm 103,8-11

Dmi Gmi Dmi Ami7
Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi
Dmi Gmi
laskavý. Nevznáší stálé výčitky, nechová zlobu navěky,
Dmi Ami7 Dmi Gmi
neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad
Dmi Ami7 Dmi
zemí, tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí.
Dmi Ami7 Dmi
Žalm 103, 8 až jedenáct

Žádné komentáře: