neděle 28. června 2009

Filipským 4,4-6

D A D G D A D D
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám: Radujte se. Všichni
A D G D A
lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte
D A D A D A D ADAD
starost, ale za všechno se modlete. Filipským 4,4-6

Žádné komentáře: