neděle 28. června 2009

Jeremiáš 29,11


D G D A D G A
Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin, praví
D
Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí, praví

Hospodin, praví Hospodin. Chci vám dát budoucnost a naději.

Jeremiáš 29,11

Žádné komentáře: