pátek 26. června 2009

Matouš 11,29-30

A E A
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a
D A E
pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž
A E A
příjemné a mé břemeno lehké. Matouš jedenáct dvacet devět

až třicet.

Žádné komentáře: